Social media marketing

Social Media Marketing

Proces promovisanja putem jedne ili više društvenih mreža: Facebook, Instagram...

 

OTVARANJE PROFILA NA NEKOJ OD SOCIJALNIH MREŽA 

Vizualno usklađivanje sa identitetom Vaše tvrtke, profesionalna izrada cowera, povezivanje profila sa Vašim web sajtom, otvarane bussines profila

 • Facebook profil 20€
 • Instagram profil 20€

 

VOĐENJE PROFILA

DODAVANJE SADRŽAJA

 • 1 objava dnevno kroz 30 dana 30€
 • 2 objave dnevno kroz 30 dana 60€
 • 3 objave dnevno kroz 30 dana 90€

SHOUTOUTS & PROMOTION
(skupljanje lajkova, dovođenje followera, sheranje sadržaja...)

 • kroz 15 dana 20€
 • kroz 30 dana 30€
 • kroz 45 dana 50€

ADWERTISING PROFILA

DIZAJN REKLAMA ZA ADWETRISING KAMPANJU

 • Dobit ćete 1 profesionalno dizajniranu reklamu s visokokvalitetnom slikom, grafikom i modernim stilskim fontovima 5€
 • Dobit ćete 3 profesionalno dizajnirane reklame s visokokvalitetnim slikama, grafikom i modernim stilskim fontovima 15€
 • Dobit ćete 6 profesionalno dizajniranih reklama s visokokvalitetnim slikama, grafikom i modernim stilskim fontovima 30€

MESEČNO REKLAMIRANJE

 • reklamna kampanja jednog profila kroz 30 dana 50€
 • reklamna kampanja jednog profila kroz mjesec dana 50% ubrzano 70€
 • reklamna kampanja jednog profila kroz mjesec dana 100% ubrzano 120€