https - bolja bezbednost na internetu

https - bolja bezbednost na internetu

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) i HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) su dva protokola za prenos podataka između web preglednika i web servera.

SSL (Secure Sockets Laier) je kriptografski protokol koji se koristi za bezbednu komunikaciju na Internetu. SSL omogućava šifrovanje podataka koji se prenose između web pretraživača i web servera kako bi se osigurala sigurnost i privatnost.

SSL koristi digitalni sertifikat za proveru autentičnosti web sajta i njenog web servera. Sertifikat izdaje treća strana od poverenja koja potvrđuje da je web lokacija autentična i koristi SSL za šifrovanje podataka.

Kada se korisnik poveže na web sajt koja koristi SSL, web pretraživač i web server razmenjuju javni ključ za šifrovanje podataka. Podaci koji se prenose između pretraživača i servera su šifrovani pomoću ovog ključa, što ih čini bezbednim od prisluškivanja i hakovanja.

Danas je SSL obično zamenjen TLS-om (Transport Laier Securiti), koji predstavlja napredniju i sigurniju verziju protokola. Zajedno sa SSL protokolom, TLS je sastavni deo HTTPS-a (Hipertekt Transfer Protocol Secure), koji omogućava sigurniju komunikaciju između web pretraživača i web servera.

Ukratko, HTTPS je bezbedniji protokol od HTTP-a jer šifruje podatke koji se prenose između pretraživača i servera. Preporučuje se da web sajtovi koje obrađuju osetljive podatke, kao što su informacije o kreditnoj kartici i lične informacije, koriste HTTPS kako bi osigurale bezbednost i privatnost korisnika.

 

Tagovi: hosting
Copyright © 2024, Animat Studio. Developed by Animat studio.