SEM marketing

Kao jedna od važnijih stvari za Vaš web sajt je pozicija sajta na Googlu.  
Ako želite vrlo brzo dospjeti na visoke pozicije na Googlu, koristite SEM marketing (Searc Engine Marketing) odnosno oglašavanje putem pretraživača.

Jedan od najbržih i najefektivnijih načina da Vaš sajt dođe do kupaca je putem  PPC oglasa (pay-per-click - plaćanje po kliku). Reklamiranjem putem PPC reklama rezultati su vidljivi odmah po pokretanju kampanje a dobra menadžment kampanja može doprinjeti postizanju smanjenja troškova, preciznog ciljanja populacije, što kao rezultat daje uvećanje broja prodaje Vaših proizvoda ili usluga.

Vaši oglasi se mogu pojaviti na Google pretrazi, na Facebook-u kao i na najposećenijim domaćim i stranim sajtovima.

 

Pojedinačnog korisnika - potencijalnog kupca možete dovesti po cjeni od samo nekoliko dinara, što znači da je ovaj vid oglašavanja jedan od najjeftinijih i najisplativijih.

Ukoliko nemate iskustva u PPC oglašavanju - javite nam se i mi ćemo Vam pomoći u tome.

Uložite pametno svoj novac, a oglasi plasirani na Google-u i Facebook-u su najefektivnije oružje u privlačenju novih kupaca zato što obezbeđuju:

  • apsolutnu kontrolu troškova,
  • transparentnost troškova i rezultata,
  • mogućnost preciznog ciljanja populacije,
  • brzi start kampanje,
  • brze rezultate,
  • mogućnost određivanja dnevnih troškova kampanje itd.

Javite nam se i mi ćemo na najoptimalniji način voditi kampanju za vas.

 

Google Adwords

Najpoznatiji i najstariji  oblik oglašavanja je Google Adwords program koji omogućuje da se Vaši oglasi i linkovi na stranice nalaze iznad ili desno od svih rezultata pretraživanja na Googlu..

Animat Studio nudi Vam mogućnost pokretanja i vođenja Google Adwords kampanje, formiranje ključnih reči, oglasa, targetiranje tržišta i vremena prikazivanja i praćenje učinka odnosno postignutog.

Važno je naglasiti da je ulaganje dvojako – u otvaranje i vođenje kampanje kao i u sredstva koja ulažete za same kampanje, no povrat uloženih sredstava je višestruk – osim što dobijate direktno nove korisnike, Google blagonaklono gleda na što veći broj posjeta na Vaš sajt i samim tim bolje Vas pozicionira.

 

Facebook Adwertising

Najnoviji oblik oglašavanja je oglašavanje putem društvene mreže,  Facebook Adwertising, program koji omogućuje da se Vaši oglasi i linkovi na sajtove nalaze desno kraj svih profila na Facebooku. Facebook danas ima više od 500 milijuna aktivnih korisnika, znači jedno jako veliko tržište.

Animat Studio nudi Vam mogućnost pokretanja i vođenja Facebook Adwertising kampanje,  izrada oglasa, targetiranje tržišta i vremena prikazivanja i praćenje učinka, odnosno postignutog.

Ponovno ulažete dvojako - u otvaranje i vođenje kampanje kao i u samu kampanju za koju osiguravate budžet kako biste osigurali pojavljivanje i pronalazak Vaših oglasa od strane korisnika.