Social Media Marketing

Cenovnik promovisanja putem socijalnih mreža: Facebook, Instagram...


OTVARANJE PROFILA NA NEKOJ OD SOCIJALNIH MREŽA

Vizualno usklađivanje sa identitetom Vaše tvrtke, profesionalna izrada cowera, povezivanje profila sa Vašim web sajtom, otvarane bussines profila

 • Facebook poslovni profil 20€
 • Instagram poslovni profil 20€

VOĐENJE PROFILA

DODAVANJE SADRŽAJA

 • 15 objava kroz mesec dana 30€
 • 30 objave krozmesec dana 60€
 • 60 objave kroz mesec dana 120€

SHOUTOUTS & PROMOTION
(skupljanje lajkova, dovođenje followera, sheranje sadržaja...)

 • kroz 7 dana 10
 • kroz 15 dana 30€
 • kroz 30 dana 70€

ADWERTISING PROFILA

DIZAJN REKLAMA ZA ADWETRISING KAMPANJU

 • Dobit ćete 1 profesionalno dizajniranu reklamu s visokokvalitetnom slikom, grafikom i modernim stilskim fontovima 5€
 • Dobit ćete 3 profesionalno dizajnirane reklame s visokokvalitetnim slikama, grafikom i modernim stilskim fontovima 15€
 • Dobit ćete 6 profesionalno dizajniranih reklama s visokokvalitetnim slikama, grafikom i modernim stilskim fontovima 30€

MESEČNO REKLAMIRANJE

 • reklamna kampanja jednog profila kroz 30 dana 50€
 • reklamna kampanja jednog profila kroz mjesec dana 50% ubrzano 80€
 • reklamna kampanja jednog profila kroz mjesec dana 100% ubrzano 140€
Copyright © 2024, Animat Studio. Developed by Animat studio.